برگزاری همایش دو روزه در شهر مقدس قم

برگزاری همایش دو روزه در شهر مقدس قماتحادیه سازمان آرامستانها همایش دو روزه ای با هدف تجلیل از عزیزان غسال وغساله آرامستانهای کشور،با حضور مسئولین محترم کشوری به ویژه وزارت محترم کشور،سازمان شهرداری ها،وزارت صنعت،معدن،تجارت(کار و امور اجتماعی)و با حضور یکی از مراجع معظم تقلید

در قالب کارگاه آموزشی در جوار کریمه اهل بیت (س)در شهر مقدس قم برگزار نموده است.سازمان آرامستان شهرداری یزد به این منظور یک نفر غسال و یک نفر غساله جهت شرکت در این همایش اعزام نموده است.که امیدواریم این همایش برای عزیزان مثمر ثمر واقع گردد.