معاونت خدمات شهری

حمید رضا رحیمدل
معاون خدمات شهری

​​​​​​​​​​​​​تلفن تماس: 03533133500

ساختار سازمانی

خدمات معاونت

آخرین اخبار

آرشیو اخبار

شرح وظایف

سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تامین و توسعه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان ​​​​​​​

برنامه ریزی و نظارت بر حفظ بهبود محیط زیست شهر ​​​​​​​

سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر

سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر رفع  تخلفات شهری

برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر

ادارات زیر مجموعه

  مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

  مدیریت پیشگیری و رفع  تخلفات شهری

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

محمدرضا میرجلیلی   
مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
03533133507
  • سیاستگذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری 

  • برنامه ریزی و نظارت بر بهبود محیط زیست شهر 

  • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر

  • تدوین ضوابط واگذاری امور خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها 

  • نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیریت های مناطق و سازمانهای حوزه خدمات شهری شهرداری یزد

ابوالقاسم ابوالحسنی
  مدیریت پیشگیری و رفع  تخلفات شهری
   37252046
  • سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر پیشگیری، کاهش و رفع  تخلفات شهری

  • نظارت بر بر عملکرد ستادهای رفع سد معبر ، ساخت و سازهای غیر مجاز، متکدیان و تصرفهای غیر مجاز

  • پیگیری امور حقوقی و قضایی تخلفات شهری شامل طرح دعاوی، مراجعه به دادسرا و دادگستری وهماهنگی با نیروی انتظامی

  •  پیگیری امور اجرائیات شهرداری  ​​​​​​​

متن عنوان
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
متن عنوان
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.

تماس با ما

آدرس
  • آدرس شهرداری مرکز: یزد -میدان آزادی - ابتدای خیابان شهید مطهری
تلفن 
۰۳۵-33133500
پست الکترونیک
info@yazd.ir