بازدید مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد از پروژه های در حال ساخت

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، علی صالحی مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد و محمد سجاد کلمبو قائم مقام روابط عمومی استانداری به همراه محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها از پروژه های ساخت آرامگاه خانوادگی، ساخت قبور متوفیان ناشی از کرونا و ایجاد سردخانه جدید این سازمان بازدید کردند.