نشست صمیمانه پرسنل زحمت کش ساختمان تطهیر با رئیس سازمان آرامستان(خلدبرین)

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، نشست صمیمانه پرسنل خدوم و زحمتکش ساختمان تطهیر با علی زارع رئیس سازمان آرامستان (خلدبرین) در سالن انتظار ساختمان تطهیر برگزار گردید.

علی زارع در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی شائبه پرسنل که در زمان شیوع ویروس منحوس کرونا خالصانه و جهادگرانه انجام وظیفه کردند به بررسی نظرات، پیشنهادات و مشکلات کارکنان پرداخت و به طور شفاف پاسخ های لازم و رهنمودهای مناسب را ارائه نمود.