مراحل پایانی ساخت تعمیرگاه اضطراری در پارکینگ موتوری

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری یزد، پس از امتناع ورزیدن تعمیرگاه های خودرو از دادن خدمات به خودروهای حمل اجساد و به تاخیر افتادن تعمیر این خودروها، لذا مدیریت سازمان آرامستان ها تصمیم به احداث تعمیرگاه اضطراری جهت تعمیر وسایل نقلیه خود در محل پارکینگ موتوری گرفت که این تعمیرگاه از اواسط فروردین ماه سال جاری عملیات ساخت آن آغاز شد و اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد و طی چند روز آینده ساخت آن به پایان می رسد و به طور کامل تجهیز شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.