قدردانی معاون خدمات شهری از تلاشهای پرسنل سازمان آرامستان ها

جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری در بازدید ازسازمان آرمستانهای شهرداری یزد از تلاش پرسنل خدوم این سازمان در ایام مختلف سال به ویژه در ایام شیوع ویروس منحوس کرونا قدردانی کرد و گفت : حضور شما در کنار سایر گروههای خدماتی و امدادی در این ایام پرتنش، موجب حفظ بهداشت و امنیت شهر گردید که بسیار حایز اهمیت است.

معاون شهردار همچنین از پروژه های در دست اقدام سازمان بازدید نمود و دستور سرعت بخشیدن به پروژه های عمرانی بخصوص ایجاد دسترسی ها برای ارتقای آسایش شهروندان در زمان تردد و پیک مراجعه به سازمان گردید.

وی همچنین هماهنگی های لازم را به منظور اتمام عملیات عمرانی قطعه اموات کرونایی، با سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری  نیز انجام داد.