سید علی مشتاقیون به عنوان سرپرست شهرداری یزد انتخاب شد

با رای موافق اعضای شورا و با حکم غلامحسین دشتی رئیس شورای اسلامی شهر، سیدعلی مشتاقیون معاون مالی اقتصادی، به عنوان سرپرست شهرداری یزد انتخاب شد.

نظر به ضرورت امور شهرداری، تعیین سرپرست ظهر امروز بعد از مراسم تحلیف انجام شد.

جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد شنبه برگزار خواهد شد و ساعت برگزاری به اطلاع عموم خواهد رسید.