در آستانه سال جدید و پایان آخرین سال قرن، جهت ادای احترام به مقام شامخ شهدا و برگزاری مراسم لحظه تحویل سال 1400 گلزار شهدای خلدبرین غبارروبی و گل آرایی شد.

در آستانه سال جدید و پایان آخرین سال قرن، جهت ادای احترام به مقام شامخ شهدا و برگزاری مراسم لحظه تحویل سال 1400 گلزار شهدای خلدبرین  غبارروبی و گل آرایی شد.