حضور نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در آرامستان خلدبرین جهت تعیین قبله دقیق

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، صبح امروز مصدق به نمایندگی از سازمان تبلیغات اسلامی با حضور در آرامستان خلدبرین، جهت دقیق قبله را مشخص نمود.

وی همچنین به صورت میدانی جهت قبله قبور و آرامگاه ها را مورد بررسی قرار داد.