تلاش پرسنل سازمان آرامستان جهت هدایت و دفع روان آب های سطحی بوجود آمده بر اثر بارندگی روز گذشته

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، با برنامه ریزی ها و تلاش های سازمان آرامستان در سال گذشته در راستای هدایت و دفع روان آب های سطحی به وجود آماده ناشی از بارندگی، کانال های هدایت آب حفر شده که روان آب ها را به بیابان های اطراف خلدبرین هدایت می کند.

به همین جهت در بارندگی روز گذشته به جز یک منطقه از خلدبرین در دیگر مناطق مشکل آب گرفتگی به وجود نیامده است که صبح امروز پرسنل زحمتکش سازمان آرامستان آب گرفتگی به وجود آمده در بلوار شاکر را بر طرف نمودند.

همچنین با برنامه ریزی ها و اعتبار در نظر گرفته، با ایجاد و حفر کانال های هدایت آب جدید تا پایان سال جاری، در سال آینده در هیچ نقطه از خلدبرین مشکل آب گرفتگی نخواهیم داشت.