بهسازی و اصلاح روشنایی خیابان ساختمان اداری سازمان

مهندس محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد از بهسازی و اصلاح روشنایی خیابان منتهی به ساختمان اداری خبر داد.

مهندس مرادی رئیس سازمان اظهار کرد: با گذشت زمان و ارتفاع درختان نورپردازی های این خیابان نیاز به اصلاح و تعویض داشتند، از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری نصب چراغ های پارکی در این مسیر شروع شده و در حال اتمام می باشد.