بازدید معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری از پروژه های در حال ساخت جهت احداث خیابان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، محمد علی سلمانی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و امین خبیری رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد به همراه محمد حسن مرادی رئیس سازمان آرامستان ها از پروژه های در حال ساخت بازدید کردند.

این بازدید به منظور ایجاد دسترسی در خصوص پروژه های در حال ساخت این سازمان بوده است که محمد علی سلمانی اعلام داشت ظرف مدت سه روز آینده سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری جهت ایجاد راه و جاده شروع به کار می کنند.