پایان عملیات نصب تیرهای چراغ برق و روشنایی پارک خلدبرین، خیابان های رضوان غربی، طریق الرضا (ع) ، بلوار طریق الرضا(ع) و میدان پیامبر اعظم (ص)

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، عملیات نصب تیرهای چراغ برق، اجرای چراغ و روشنایی پارک خلدبرین، خیابان رضوان غربی، خیابان طریق الرضا (ع)، بلوار طریق الرضا(ع)، قطعه بحران کرونا و میدان پیامبر اعظم (ص) که پیش از این فاقد روشنایی بودند همزمان با میلاد امام زمان (عج) توسط واحد عمرانی سازمان آرامستان دارای روشنایی استانداردی شد.

همچنین پس از پایان ساخت آرامگاه های خیابان جنان و فردوس عملیات نصب تیرهای چراغ برق، اجرای چراغ و روشنایی انجام خواهد شد.