نشست رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها با دبیر جبهه فرهنگی استان یزد درخصوص حضور اعضای جبهه فرهنگی در امور تغسیل و تدفین

نشست هماهنگی محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد با دکتر ابراهیم دهقان دبیر جبهه فرهنگی یزد، حجت الاسلام پاک طینت دبیر جامعه ایمانی مشعر یزد و محمد باقر پارسائیان در خصوص حضور اعضای جبهه فرهنگی جهت امور تغسیل و تدفین متوفیان کرونایی در دفتر مدیریت این سازمان برگزار شد.

مرادی گفت: پس از شدت گرفتن ویروس کرونا و اول شدن یزد در ابتلا به کوید ۱۹در ده روز گذشته طبق آمار رسمی و بالا رفتن آمار متوفیان در اثر ابتلا به این بیماری و همچنین کمبود نیرو در جهت تغسیل و تدفین متوفیان کرونایی در صورت حضور طلاب جهادی در این امر حسنه مشکل سازمان در این شرایط خاص بر طرف خواهد شد  

وی در ادامه اظهار داشت: طی چند روز آینده و همزمان با حضور دوباره طلاب در امر تغسیل متوفیان کرونایی، نیروهای داوطلب جبهه فرهنگی تحت نظارت طلاب مورد آموزش قرار گرفته تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرند.

در پایان ابراهیم دهقان در خصوص همکاری جبهه فرهنگی مبنی بر تغسیل و تدفین متوفیان کرونایی اعلام آمادگی کرد.