محمد حسن مرادی از نوسازی ناوگان حمل و نقل سازمان مدیریت آرامستان ها خبر داد

محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد از نوسازی ناوگان حمل و نقل این سازمان خبر داد.

مرادی گفت: پس از بررسی های لازم در طول دو هفته گذشته در خصوص خرید خودروهای مناسبت به جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل، یک دستگاه خودرو هیوسو متعلق به شرکت خودرو سازان یزد در روز چهارشنبه مورخ 28 آبان ماه خریداری و تحویل این سازمان گردید و همچنین 3 دستگاه مزدا کارا در روزهای آتی تحویل این سازمان می گردد.