راه اندازی سیستم مکانیزه آب رسانی ساختمان تطهیر و بوستان بهشت

محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد از مکانیزه کردن سیستم آب رسانی ساختمان تطهیر و بوستان بهشت خبر داد.

وی گفت: از جمله مضررات سیستم آب رسانی وابسته به نیروی انسانی ، اتلاف وقت کادر ساختمان تطهیر با توجه به مشغله کاری بسیار و همچنین هدر رفت آب بود که با راه اندازی سیستم مکانیزه آب رسانی این عیوب رفع شد.

همچنین راه اندازی این سیستم موجب قطع و وصل خودکار سیستم آبرسانی و در نتیجه ورود آب به صورت اتوماتیک در مدار آب رسانی می شود.

مرادی در انتها افزود : هزینه این طرح ، مبلغ 300 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی سازمان انجام شده است.