رئیس سازمان آرامستان ها از دومین تخریب دیوار آرامگاه خانوادگی در سال جاری خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، ساختمان آرامگاه مرحوم موسوی در فاز ۲، بلوک۲ انتهای خیابان رسالت (پایین قطعه ی شهدا) تخریب شد.

محمد حسن مرادی رئیس این سازمان در بیان علل این امر گفت: به علت فرسوده شدن سقف و دیوار های این بنا و احتمال ریزش سقف و آسیب دیدن مردم و قبور آن بنا همچنین درخواست وراث این مرحوم، رئیس سازمان آرامستان ها دستور تخریب سقف و دیوار این آرامگاه را صادر کرد.

وی افزود: مکرر شنیده می شد به علت بسته بودن فضای این آرامگاه ها نسبت به قبور این عزیزان بی حرمتی صورت می گرفت که بعضا قابل بیان نیست و یکی از دلایل مهم تخریب اینگونه آرامگاه ها می باشد؛ امید است مالکان این آرامگاه ها جهت جلوگیری و پیشگیری از حادثه احتمالی تخریب که باعث آسیب دیدن افراد می گردد و جهت جلوگیری از هرگونه بی حرمتی به اموات درخواست خود را جهت جمع آوری سقف و دیوار آرامگاه داده و هم سطح سازی کنند.

همچنین پس از تخریب این نوع بناها جهت زیبا سازی آرامگاه وراث میتوانند با هماهنگی معاونت عمرانی سازمان آرامستان ها اقدام به زیبا سازی نمایند.