دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان ها با آیت الله سید محمد کاظم مدرسی جهت رفع ابهامات شرعی قبرستان خلدبرین

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، ظهر امروز جعفر امین مقدم رئیس هیئت مدیره و علی زارع مدیرعامل سازمان آرامستان با حضور در دفتر امام جمعه بخش مرکزی یزد با آیت الله سید محمد کاظم مدرسی دیدار کردند.

در این دیدار آیت الله مدرسی اظهار داشت: یکی از الزامات ساختمان تطهیر خلدبرین به دلیل رعایت مسائل شرعی، دارا بودن ناظر شرعی می باشد که مقرر شد با هماهنگی رئیس هیئت مدیره سازمان یک نفر آقا و یک نفر خانم که در زمینه احکام شرعی تغسیل و تدفین مسلط می باشند به سازمان آرامستان معرفی شوند.

در ادامه علی زارع به مطرح کردن موضوعات شرعی و مشکلات موجود در قبرستان خلدبرین پرداخت که آیت الله مدرسی تمام موضوعات را بررسی کرد و نتایج را اعلام کرد.