حضور رئیس سازمان آرامستان و چند تن از پرسنل در میز خدمت شهرداری یزد در محل برگزاری نماز جمعه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، میز خدمت شهرداری یزد با حضور جمال الدین عزیزی شهردار یزد، محسن عباسی هرفته عضو شورای اسلامی شهر یزد، معاونین شهردار و مدیران مناطق پنجگانه و روسای سازمان ها در مسجد ملااسماعیل و در راستای نهضت پاسخگویی برگزار شد.