جلسه رئیس سازمان آرامستان با نگهبانان حراست خلدبرین

نشست محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، غلامرضا بذرافشان امور اجرایی سازمان با نگهبانان حراست خلدبرین در خصوص چگونگی عبور و مرور مردم شریف یزد، رعایت حال شهروندان به جهت عزادار بودنشان، رعایت نکات بهداشتی در خلدبرین و مشکلات نگهبانی در دفتر مدیریت این سازمان برگزار شد.