تعطیلی آرامستان خلدبرین یزد تا اطلاع ثانوی

محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد اعلام داشت شهروندان از تردد در خلدبرین به ویژه در ایام پایان هفته و تعطیل جدا خودداری نمایند.

بنا به مصوبه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا تا اطلاع ثانوی ورود به خلدبرین ممنوع می باشد.

درب های آرامستان خلدبرین فقط برای تدفین آن هم با حضور تعداد معدود از بستگان درجه یک باز خواهد بود.