تزریق واکسن کرونا به پرسنل سازمان آرامستان یزد(خلدبرین)

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، واکسیناسیون کلیه پرسنل سازمان آرامستان(خلدبرین) ائم از کادر اداری، ساختمان تطهیر، خدمات و فضای سبز طی روز های 8 و 9 اردیبهشت با واکسن کرونا (آسترازینگا) انجام شد.

لازم به ذکر است که این واکسیناسیون طی دو مرحله انجام می شود که مرحله دوم در اوایل مرداد ماه سال جاری انجام خواهد شد.