برگزاری نشست هماهنگی در دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری در خصوص قطعه اتباع خارجی در سازمان آرامستانها

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری یزد، نشست هماهنگی در خصوص اموات اتباع خارجی با حضور آقایان احمدی (دفتر امور شهری و وشوراهای استانداری یزد)، سعید پرویزی (مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد)، حسین منتظری( معاون عمرانی دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد)، علیرضا جدیدی (معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد)، محمد حسن منصوری زاده (قائم مقام حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری یزد)، محمد حسن مرادی (رئیس سازمان آرامستان های شهرداری یزد)، خانم پورالحسینی (معاون اداری مالی سازمان آرامستان) و حمید رضا گلستانی (طرح و توسعه سازمان آرامستان) در محل دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری یزد برگزار شد.

منصوری زاده در ابتدای این نشست نسبت به مکاتبات سازمان آرامستان با اداره اتباع کرد و جلسه ای که قبلا با غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر یزد با مرادی در صحن شورا در خصوص قطعه اتباع اشاره ای کرد.

مرادی در ادامه مطالبی در مورد مشکلات قطعه اتباع، آمار مختصر در خصوص متوفیان کرونایی و غیر کرونایی و همچنین درگیری اتباع خارجی با نیروهای سازمان آرامستان مطرح کرد که اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد قول همکاری داد.

سعید پرویزی ابتدا سوالاتی در خصوص قطعه اتباع خارجی پرسید و در خصوص درگیری های پیش آمده با تبعه های خارجی قول مساعد داد طی با ریش سفیدان و بزرگان آن ها این مشکلات را بر طرف نماید.