"و خاك سپاري آخرين بازمانده ديارمان از صحراي منا"

"و خاك سپاري آخرين بازمانده ديارمان از صحراي منا"


در پي بازگشت پيكرهاي جان داده در صحراي منا و دفن دو تن از اين عزيزان امروز نيز در فضاي حزن و ماتم شهرمان

مردم شريف و قدرشناس ديارمان به تشيع پيكر عزيزي خواهند رفت كه مظلومانه و در فضايي مقدس دعوت حق را لبيك گفت.

بر طبق آخرين گزارشات واصله قرار است پيكر مطهر مهدي درستكار عصر امروز  ساعت 15:00  از خلدبرين به مسجد روضه محمديه منتقل و پس از برگزاري نماز بر جسم بي جانش بر روي دستان ملت هميشه در صحنه استان تشيع و در قطعه شهداي خلدبرين به خاك سپرده شود.