چهارمین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان شهرداری يزد

چهارمین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان شهرداری يزدبسم الله الرحمن الرحيم

حسب دعوتنامه شماره 921200332 23/02/92 چهارمین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد در روز چهارشنبه مورخ 92/02/25ساعت 17:00 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.

ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد،پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر به عمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

 1-      نامه شماره 921200328-24/02/92،مربوط به تقاضای آقای علی محمد بنادکوکی مبنی بر انصراف از رزرو قبر و استرداد وجه آن مطرح و مقرر گردید که مبلغ اخذ شده به نامبرده عودت داده شود.همچنین مبلغ پرداختی از سوی آقای وحید فردین بابت انصراف از خرید آرامگاه خانوادگی به نامبرده عودت داده شود.

 2-      نامه شماره 208-24/02/92سازمان مبنی بر افزایش حق مأموریت رانندگان حمل اموات که از سال 1389 تاکنون افزایش نیافته است مطرح و به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

الف)حق مأموریت تا سقف 200 کیلومتر مبلغ 300 ریال(سیصد ریال)

ب) حق مأموریت از 200 کیلومتر  به بالا مبلغ 800 ریال(هشتصد ریال)

3-    نامه شماره 206-23/02/92،درخصوص پرداخت پاداش حق سنوات پرسنل و همچنین حق بیمه آنان با توجه به اینکه برخی از کارکنان مشمول کارهای سخت و زیان آور می باشند مطرح و مقرر گردید پاداش حق سنوات و حق بیمه پرسنل پرداخت و در پایان هر سال  در اصلاح و متمم بودجه منظور گردد.

 4-    نامه شماره 206-23/02/92،درخصوص پاداش کارکنان ساعی که در سم پاشی درختان و فضای سبز در خارج از وقت اداری مشغول به کار بوده اند طبق سنوات گذشته به آنان پرداخت می شده مطرح و مقرر گردید تا مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان به کارکنانی که در این خصوص تلاش کرده اند پرداخت گردد.

5-    921200210-08/02/92،درخصوص تقاضای هیأت امنای مسجد حضرت موسی بن جعفر(ع) مبنی بر تقسیط مبلغ دو دستگاه خودرو نیسان که از سوی سازمان با قیمت کارشناسی به آنان واگذار می گردد،مطرح و مقرر گردید تا در ده قسط مبلغ کارشناسی خودروها از آنان اخذ گردد.

جلسه رأس ساعت 18:00 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.

 عليبمان جوكار                                   سید محمد علی المدرسی ی س                                         محمدعلی آزادی                                     اسماعيل شبانكاره

رئيس هيأت مديره               عضو هيأت مديره                       عضو هيأت مديره                  مديرعامل سازمان