پنجمین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91

پنجمین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91


پنجمین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911200730 7/03/91 پنجمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 10/03/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد، و همچنين عرض تسليت به مناسبت رحلت جانسوز حضرت امام خميني (ره) و گراميداشت روز پدر به مناسبت ولادت حضرت اميرالمومنين (ع) پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
1- نامه شماره 451- 8/03/90 ورثه مرحوم مهدي بيطرف در خصوص صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح و مقرر گرديد تا براساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي نامبرده اقدام شود.
 
2- نامه شماره 911200725- 7/03/91 ورثه مرحوم ميرزامحمد محمدي در خصوص صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه پس از بررسي مقررگرديد تا براساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي نامبرده اقدام گردد.
 
جلسه رأس ساعت 17:30 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
     عليبمان جوكار                     سيدمحمدعلي المدرسي ي س                 سعيد عبداللهي                    محمدعلي آزادي        
رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                    عضو هيأت مديره                        
 
 
اسماعيل شبانكاره                                     
مديرعامل سازمان