پنجمین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91

پنجمین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911200730 7/03/91 پنجمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 10/03/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد، و همچنين عرض تسليت به مناسبت رحلت جانسوز حضرت امام خميني (ره) و گراميداشت روز پدر به مناسبت ولادت حضرت اميرالمومنين (ع) پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
1- نامه شماره 451- 8/03/90 ورثه مرحوم مهدي بيطرف در خصوص صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح و مقرر گرديد تا براساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي نامبرده اقدام شود.
 
2- نامه شماره 911200725- 7/03/91 ورثه مرحوم ميرزامحمد محمدي در خصوص صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه پس از بررسي مقررگرديد تا براساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي نامبرده اقدام گردد.
 
جلسه رأس ساعت 17:30 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
     عليبمان جوكار                     سيدمحمدعلي المدرسي ي س                 سعيد عبداللهي                    محمدعلي آزادي        
رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                    عضو هيأت مديره                        
 
 
اسماعيل شبانكاره                                     
مديرعامل سازمان