پارک بازی کودکان در بوستان بهشت

پارک بازی کودکان در بوستان بهشت


پارک بازی کودکان در بوستان بهشت

به همت خیر محترم وسایل بازی کودکان در بوستان بهشت نصب گردید . این بوستان که با الهام از باغ ایرانی طراحی گردیده در جوار قطعه شهدای گمنام و به منظور افزایش سرانه  فضای سبز و همچنین در جهت آرامش بخشیدن به زائرانی که به زیارت عزیزانشان می آیند احداث گردیده است همچنین با نصب وسایل بازی ایمن و استاندارد ،امکان استفاده کودکان از پارک بوستان بهشت مهیا گردید .