هفتمين صورتجلسه-11/5/90

هفتمين صورتجلسه-11/5/90


هفتمين صورتجلسه-11/5/90

بسم الله الرحمن الرحيم

حسب دعوتنامه شماره 900- 10/05/90 هفتمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز سه شنبه مورخ 11/05/90 رأس ساعت 13:30با حضورامضاءکنندگان زیر در محل سازمان تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد وعرض تبريك به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و آرزوي قبولي طاعات و عبادات ،پيرامون مسائل جاري سازمان بحث وتبادل نظر بعمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده بشرح ذیل اتخاذ تصميم گرديد:
1- نامه شماره 675-11/5/90 سازمان درخصوص حق الزحمه ناظر عمراني سازمان آقاي رعيتي مطرح و با توجه به حجم كار در طول سال مقرر گرديد كه ماهيانه مبلغ دويست و پنجاه هزار تومان به نامبرده پرداخت گردد.
2- نامه شماره 676-11/5/90 در خصوص افزايش حق الزحمه نيروي انتظامي مطرح كه به شرح ذيل به تصويب رسيد:
نيروي انتظامي به ازاء هر ساعت در روز از مبلغ 12.500 ريال به مبلغ 15.000 ريال
نيروي انتظامي به ازاء هر ساعت در شب از مبلغ 15.000 ريال به مبلغ 18.000 ريال
آقاي نصيري نيروي انتظامي غسالخانه از مبلغ 13.500 ريال به مبلغ 16.200 ريال
آقاي سيد مهدي نذري نژاد نمازگزار سازمان از مبلغ 900.000 ريال به مبلغ 1.500.000 ريال افزايش يافت.
3-در خصوص انجام امورات فرهنگي سازمان كه از سوي شوراي محترم اسلامي شهر يزد به تصويب رسيده است با توجه به توضيحات داده شده از سوي آقاي مطهريان رياست محترم شوراي شهر مقرر گرديد آقاي اسماعيل زاده از كاركنان شهرداري به عنوان مسئول پيگيري و انجام مصوبات فرهنگي تصويب شده از سوي شوراي محترم شهر انتخاب تا با هماهنگي و زير نظر سازمان اقدام لازم به عمل آورد،ضمناً حق الزحمه مشاراليه پس از انجام موارد صورت گرفته در هيأت مديره مطرح تا پس از تأييد به صورت موردي تعيين و پرداخت گردد.
4-نامه شماره 857-4/5/90 درخصوص تخفيف قبر رزرو شده در سال 72 توسط آقاي علي اصغر زيلوباف از جانبازان جنگ تحميلي مطرح و با توجه به اينكه نامبرده در سال 72 دو عدد قبر در كنار قبر پدرشان رزرو نموده ولي پولي بابت آن پرداخت ننموده اند و يكي از قبرهاي رزرو شده را نيز دفن نموده اند،مقرر گرديد كه بابت يك عدد قبر رزرو شده مبلغ پنجاه درصد قيمت قبر رزرو اقدام گردد.
5-نامه شماره 902-10/5/90درخصوص استرداد وجه قبر آقاي سيدجلال ميرحسيني كه از خريد آن منصرف شده اند مقرر گرديد تا وجه پرداختي از سوي نامبرده عودت داده شود.
 
جلسه رأس ساعت 15 با ذكر صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
 
حاضرين:
                 آقاي  مطهريان                                علي بمان جوكار               سيدمحمد علي المدرسي        سعيد عبدالهي                اسماعيل شبانکاره                         
رئيس شوراي  شهر و ناظر درسازمان        رئيس هيأت مديره            عضو هيأت مديره           عضو هيأت مديره         مديرعامل سازمان                                        
    غائبين: 
                 آقاي آزادي
       عضو هيات مديره