هفتمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91

هفتمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91


هفتمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911201010 04/04/91 هفتمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 14/04/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و فرا رسیدن این ماه پر فیض و برکت،سپس پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
 
1- نامه شماره 911200671- 21/03/91 درخصوص تقاضای آقای محمدحسین مروستی از کارکنان بازنشسته آموزش و پرورش مبنی بر تخفیف هزینه قبر که در سال 1375رزرو نموده ولی نسبت به پرداخت وجه آن اقدام نکرده است مطرح و مقرر گردید تا 25 درصد از مبلغ قبر رزروی در حال حاضر اخذ گردد.
 
2-  نامه شماره 911200382- 11/02/91 درخصوص تقاضای آقای حمیدرضا شرافت مبنی بر تخفیف هزینه قبر که در سال 1385 خریداری نموده  و آن را دو طبقه کرده است مطرح و مقرر گردید تا هزینه دو طبقه نمودن قبر های مذکور 50 درصد تخفیف داده شود.
3- نامه شماره 911200675- 02/03/91 درخصوص تقاضاي آقاي محمد شعله اشتری مبني بر صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه پس از بررسي مقرر گرديد تا بر اساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي نامبرده اقدام گردد.
 
 
جلسه رأس ساعت 17:30 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
 
            محمدرضا مطهریان                          عليبمان جوكار                      سيدمحمدعلي المدرسي ي س                 سعيد عبداللهي                    
عضو شورای شهر وناظر سازمان              رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                  عضو هيأت مديره                    
 
 
 
           محمدعلي آزادي                                  اسماعيل شبانكاره                                     
        عضو هيأت مديره                        مديرعامل سازمان