هفتمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91

هفتمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911201010 04/04/91 هفتمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 14/04/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و فرا رسیدن این ماه پر فیض و برکت،سپس پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
 
1- نامه شماره 911200671- 21/03/91 درخصوص تقاضای آقای محمدحسین مروستی از کارکنان بازنشسته آموزش و پرورش مبنی بر تخفیف هزینه قبر که در سال 1375رزرو نموده ولی نسبت به پرداخت وجه آن اقدام نکرده است مطرح و مقرر گردید تا 25 درصد از مبلغ قبر رزروی در حال حاضر اخذ گردد.
 
2-  نامه شماره 911200382- 11/02/91 درخصوص تقاضای آقای حمیدرضا شرافت مبنی بر تخفیف هزینه قبر که در سال 1385 خریداری نموده  و آن را دو طبقه کرده است مطرح و مقرر گردید تا هزینه دو طبقه نمودن قبر های مذکور 50 درصد تخفیف داده شود.
3- نامه شماره 911200675- 02/03/91 درخصوص تقاضاي آقاي محمد شعله اشتری مبني بر صدور گواهي آرامگاه خانوادگي مطرح كه پس از بررسي مقرر گرديد تا بر اساس بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/81 نسبت به صدور گواهي نامبرده اقدام گردد.
 
 
جلسه رأس ساعت 17:30 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
 
            محمدرضا مطهریان                          عليبمان جوكار                      سيدمحمدعلي المدرسي ي س                 سعيد عبداللهي                    
عضو شورای شهر وناظر سازمان              رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                  عضو هيأت مديره                    
 
 
 
           محمدعلي آزادي                                  اسماعيل شبانكاره                                     
        عضو هيأت مديره                        مديرعامل سازمان