نهمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در سال 91

نهمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در سال 91


نهمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحیم
حسب دعوتنامه شماره 911201278-4/5/91 نهمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در روز چهار شنبه مورخ 4/5/91 رأس ساعت 17 با حضور امضاء کنندگان زیر در محل سازمان تشکیل گردید.
ابتدا با یاد ونام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان ، پیرامون مسائل جاری سازمان بحث و گفتگو بعمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده بشرح زیل اتخاذ تصمیم گردید.
1-     نامه شماره 911200674-2/3/91 مربوط به تقاضای وراث مرحوم غلامحسین کردی یزدی مبنی بر صدور گواهی آرامگاه خانوادگی مطرح و مقرر گردید تا براساس بند یک صورتجلسه مورخ 18/11/81 هیأت مدیره نسبت به صدور گواهی نامبرده اقدام شود.
2-     نامه شماره 566-2/5/91 سازمان در خصوص تأمین نیروی انسانی سازمان مطرح و با توجه به نامه شماره 32569-27/4/91 مدیرکل امور شهری و شوراها مقرر گردید تا جهت تأمین حداقل 33 نفر نیروی شرکتی از طریق مناقصه محدود اقدام لازم صورت پذیرد.
3-     نامه شماره 911201237-29/4/91 در خصوص تقاضای خانم اعظم شرقی که در سال 1378 یکعدد قبر کنار قبر همسرشان که از پرسنل نیروی انتظامی بوده و در هنگام مأموریت جان خود را از دست داده و آنرا رزرو نموده ولی وجهی بابت آن پرداخت نکرده است مطرح که با توجه به شرایط خاص نامبرده مقررگردید تا 70% (هفتاد درصد)به نامبرده تخفیف داده شود.
جلسه رأس ساعت 18:30 با ذکر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پایان رسید.
    علیبمان جوکار                                  سید محمد علی المدرسی ی س                          سعید عبداللهی                                     محمد علی آزادی                                             
 رئیس هیأت مدیره                                       عضو هیأت مدیره                                    عضو هیأت مدیره                                 عضو هیأت مدیره                               
 
 اسماعیل شبانکاره    
مدیر عامل سازمان