نهمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در سال 91

نهمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحیم
حسب دعوتنامه شماره 911201278-4/5/91 نهمین جلسه هیأت مدیره سازمان آرامستان یزد در روز چهار شنبه مورخ 4/5/91 رأس ساعت 17 با حضور امضاء کنندگان زیر در محل سازمان تشکیل گردید.
ابتدا با یاد ونام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان ، پیرامون مسائل جاری سازمان بحث و گفتگو بعمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده بشرح زیل اتخاذ تصمیم گردید.
1-     نامه شماره 911200674-2/3/91 مربوط به تقاضای وراث مرحوم غلامحسین کردی یزدی مبنی بر صدور گواهی آرامگاه خانوادگی مطرح و مقرر گردید تا براساس بند یک صورتجلسه مورخ 18/11/81 هیأت مدیره نسبت به صدور گواهی نامبرده اقدام شود.
2-     نامه شماره 566-2/5/91 سازمان در خصوص تأمین نیروی انسانی سازمان مطرح و با توجه به نامه شماره 32569-27/4/91 مدیرکل امور شهری و شوراها مقرر گردید تا جهت تأمین حداقل 33 نفر نیروی شرکتی از طریق مناقصه محدود اقدام لازم صورت پذیرد.
3-     نامه شماره 911201237-29/4/91 در خصوص تقاضای خانم اعظم شرقی که در سال 1378 یکعدد قبر کنار قبر همسرشان که از پرسنل نیروی انتظامی بوده و در هنگام مأموریت جان خود را از دست داده و آنرا رزرو نموده ولی وجهی بابت آن پرداخت نکرده است مطرح که با توجه به شرایط خاص نامبرده مقررگردید تا 70% (هفتاد درصد)به نامبرده تخفیف داده شود.
جلسه رأس ساعت 18:30 با ذکر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پایان رسید.
    علیبمان جوکار                                  سید محمد علی المدرسی ی س                          سعید عبداللهی                                     محمد علی آزادی                                             
 رئیس هیأت مدیره                                       عضو هیأت مدیره                                    عضو هیأت مدیره                                 عضو هیأت مدیره                               
 
 اسماعیل شبانکاره    
مدیر عامل سازمان