نشست صمیمانه پرسنل زحمت کش ساختمان تطهیر با رئیس سازمان آرامستان(خلدبرین)

نشست صمیمانه پرسنل زحمت کش ساختمان تطهیر با رئیس سازمان آرامستان(خلدبرین)


نشست صمیمانه پرسنل زحمت کش ساختمان تطهیر با رئیس سازمان آرامستان(خلدبرین)

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، نشست صمیمانه پرسنل خدوم و زحمتکش ساختمان تطهیر با علی زارع رئیس سازمان آرامستان (خلدبرین) در سالن انتظار ساختمان تطهیر برگزار گردید.

علی زارع در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی شائبه پرسنل که در زمان شیوع ویروس منحوس کرونا خالصانه و جهادگرانه انجام وظیفه کردند به بررسی نظرات، پیشنهادات و مشکلات کارکنان پرداخت و به طور شفاف پاسخ های لازم و رهنمودهای مناسب را ارائه نمود.