مسدود نمودن مسيرهاي ورودي ضلع شرقي و غربي سازمان از ابتداي بهمن ماه جهت برقراري نظم وامنيت بيشتر مجموعه سازمان خلدبرين

مسدود نمودن مسيرهاي ورودي ضلع شرقي و غربي سازمان از ابتداي بهمن ماه جهت برقراري نظم وامنيت بيشتر مجموعه سازمان خلدبرين


  اطلاعيه

سازمان آرامستانهاي شهرداري يزد جهت برقراري نظم وامنيت بيشتر مجموعه سازمان خلدبرين و طبق اطلاع رساني هاي متعدد و پيش بيني هاي انجام گرفته تصميم به مسدود نمودن مسيرهاي ورودي ضلع شرقي و غربي سازمان از ابتداي بهمن ماه خواهد نمود.لذا از عموم هموطنان عزيز كه تاكنون از اين مسيرها جهت ورود و خروج به اين مجموعه استفاده مينموده اند پيشنهاد ميگردد از ابتداي بهمن ماه و با مسدود شدن اين دو مسير، از مسير اصلي (خيابان امام (ره)- خيابان ملكوت) تردد نمايند.لازم به ذكر است روزهاي پنج شنبه و ايام خاص مسيرهاي ذكر شده باز و تردد در آن آزاد ميباشد.روابط عمومي سازمان آرامستان شهرداري يزد از همه عزيزان و همشهريان محترم كه ما را در جهت برقراري نظم و امنيت ياري مينمايند كمال تشكر و قدرداني را دارد.