سیزدهمین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91

سیزدهمین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91


سیزدهمین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911201893 10/07/91 سیزدهمين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان يزد در روز چهارشنبه مورخ 12/07/91 رأس ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد ، پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
 
1- نامه شماره 2198- 11/12/89 درخصوص گواهی آرامگاه خانوادگی به نام مرحومان محمدمهدی و عبدالحسین مصلائی زاده مطرح وبا توجه به اینکه وراث نامبردگان مدعی می باشند که آرامگاه مشترکاً خریداری نموده اند لذا مقرر گردید تا براساس بند یک صورتجلسه مورخ 18/11/81 هیأت مدیره نسبت به صدور گواهی نامبرده اقدام گردد.
2- نامه شماره 911201825- 02/07/91 درخصوص تقاضای خانم بی بی فاطمه ناظم منیری مبنی بر عودت آرامگاه خانوادگی به دلیل عدم پرداخت وجه آن مطرح و مقرر گردید تا مبلغ اخذ شده به نامبرده مسترد گرد و آرامگاه خانوادگی به شخص دیگری واگذار گردد و با توجه به اخذ وجه در سال 90 از مازاد سنواتی عودت داده شود.
3- نامه شماره 911201654- 13/06/91 درخصوص تقاضای آقای احمدعلی نیک حال مبنی بر تخفیف چهار عدد از قبور آرامگاه خانوادگی خود که در سال 1385 دوطبقه نموده ولی مجوزی از سازمان دریافت نکرده است مطرح و مقرر گردید تا نسبت به وجه مجوز دوطبقه پنجاه درصد تخفیف اعمال گردد.
4- نامه شماره 911200246- 28/01/91 درخصوص تقاضای آقای محمدحسین ارزانشی مبنی بر اخذ گواهی سه عدد قبر که در سال 1385 خریداری نموده است ولی مجوزی و مدرکی در دست ندارد مطرح و مقرر گردید تا گواهی لازم نسبت به قبور مورد ادعا داده شود. 
5- نامه شماره 911200165- 20/01/91 درخصوص تقاضای همسر مرحوم احمد فلاح مهرجردی مبنی بر رزرو قبر در کنار همسرشان در سال 1371 مطرح و با توجه به اینکه نامبرده شرعاً پذیرفته اند که مبلغ آن را به سازمان پرداخت کرده است مقرر گردید تا نسبت به صدور گواهی به نامبرده اقدام شود.
 6- نامه شماره 911201823- 02/07/91 درخصوص تقاضای آقای محمد حیدری لری مبنی بر اینکه نامبرده در سال 1369 متقاضی شش عدد قبر بوده و وجه قبور را پرداخت کرده است و قبور مذکور در تصرف نامبرده می باشد ولی قبض رسید اشتباهاً پنج عدد قبر ذکر شده است مقرر گردید که همان شش عدد قبر به نامبرده داده شود.
 
 
جلسه رأس ساعت 18 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
 
         محمدرضا مطهریان                                            عليبمان جوكار                                     سعيد عبداللهي
عضو شورای شهر وناظر سازمان                      رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره
 
 
 
سید محمد علی المدرسی ی س                          محمدعلي آزادي                                    اسماعيل شبانكاره
        عضو هيأت مديره                                 عضو هيأت مديره                             مديرعامل سازمان