سقَاخانه های خیَر ساز

سقَاخانه های خیَر ساز


سقَاخانه های خیَر ساز

به همت خیرین دوعدد سقاخانه دیگر در سازمان راه اندازی شد ، در مجموع تا کنون 6 عدد سقاخانه خیر ساز مجهز به آبسردکن برقی  در نقاط مختلف سازمان برای  رفاه حال همشهریان در طول ایام هفته و بالاخص روزهای تعطیل ساخته شده است  . همچنین سازمان در نظر دارد با توجه به حجم مراجعه همشهریان گرامی جهت مشارکت در امر خیر بستر مناسب جهت مشارکت خیَرین در امور عام المنفعه فراهم نماید که از نمونه های آن عبارتند از :1- تامین روشنایی -2-پرداخت هزینه تغسیل وتکفین یک نفر تا چند نفر افراد بی بضاعت -3-ساخت سرویس بهداشتی و ...که جهت کسب اطلاعات بیشتر همشهریان می توانند  به روابط عمومی سازمان مراجعه نمایند