سانحه دلخراش تصادف اتوبوس در اتوبان تهران-قم

سانحه دلخراش تصادف اتوبوس در اتوبان تهران-قم


سانحه دلخراش تصادف اتوبوس در اتوبان تهران-قم

درپی سانحه دلخراش تصادف اتوبوس در اتوبان تهران-قم  و درگذشت جمعی از همشهریان و هم وطنان عزیزمان، این سازمان با هماهنگی با ستاد بحران یزد،تعدای از آمبولانسهاظظی خود را

ربا تشکر روابط عمومی  سازمان آرامستان شهرداری یزد

با تشکر روابط عمومی  سازمان آرامستان شهرداری یزد