رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها گفت: تنظيف و شستشوي سقاخانه های محدوده سازمان شروع شد

رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها گفت: تنظيف و شستشوي سقاخانه های محدوده سازمان شروع شد


رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها گفت: تنظيف و شستشوي سقاخانه های محدوده سازمان شروع شد

مهندس محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد گفت : در ماه مبارک رمضان به دلیل اینکه آب سقاخانه های سطح سازمان قطع بوده از هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری به طور ويژه شستشو و نظافت سقاخانه ها در حال انجام است تا برای عید فطر آماده استفاده عموم مردم باشد.
وي ادمه داد: دو نفر از پرسنل خدمات شهري آرامستان ها با استفاده از تانكر آب و وسایل تنظیف سقاخانه های سطح سازمان را
پاكسازي و نظافت کردند.