روکش آسفالت معابر خلدبرین

روکش آسفالت معابر خلدبرین


روکش آسفالت معابر خلدبرین

با همکاری سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری و در راستای رفاه حال همشهریان و زائرین گرامی معابر اصلی خلدبرین روکش آسفالت شد ،با توجه به حجم بالای تردد و حضور همشهریان در ایام سال در این مکان و به و یژه در ایام پنجشنبه و جمعه و ایام خاص معابر اصلی به متراژ 20.000متر مربع جدول گذاری و روکشآسفالت گردید