روز آرامستانها و تجلیل از پرسنل سازمان

روز آرامستانها و تجلیل از پرسنل سازمان


روز آرامستانها و تجلیل از پرسنل سازمان

آخرین پنجشنبه سال در حالی سپری شد که به نام روز آرامستانها،از پرسنل و کارکنان زحمتکش این سازمان تجلیل شد . در ابتدای این مراسم میثم دهقانی ریاست سازمان ضمن خیر مقدم و تشکر از آقایان حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد و رییس هیئت مدیره سازمان و مهدی کاشفی زاده رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد و ناظر شورا در سازمان برای حضور در جمع  پرسنل ،از زحمات همکاران تشکر نمود .همچنین در این مراسم مهدی کاشفی زاده ،به اهمیت کار و جایگاه پرسنل از منظر معنوی پرداخت و از برگزاری چنین مراسمی ابراز رضایت نمود در ادامه صالحیان ،ضمن تبریک چنین روزی به پرسنل گفت : هر چند که شما عزیزان گمنام می باشید اما زحمات وسختی شغل شما دوستان انکار ناپذیر و غیر قابل جبران است و باید به نحو مقتضی از زحمات شما عزیزان تقدیر گردد . در پایان مراسم از دو نفراز پرسنل که در آستانه بازنشستگی بودند تجلیل شد