راه‌اندازی سامانه 1530سازمان آرامستان شهرداری یزد(خلدبرین)

راه‌اندازی سامانه 1530سازمان آرامستان شهرداری یزد(خلدبرین)راه‌اندازی سامانه 1530 سازمان آرامستان شهرداری یزد(خلدبرین)

شماره تلفن ثابت چهار رقمی 1530 برای تسریع در امور متوفیات شهر یزد راه‌اندازی شده است و از 1 آبان 1392 قابل بهره‌برداری می باشد.

هدف از راه‌اندازی این سامانه تسهیل در امور مربوط به اموات و متوفیان شهروندان یزدی می باشد.بازماندگان اموات می‌توانند برای درخواست اعزام آمبولانس‌ برای انتقال اموات و متوفیان به آرامستان و انجام مراحل و تشریفات تغسیل، کفن و دفن، با شماره تلفن چهار رقمی 1530 تماس گرفته و درخواست خود را مطرح کنند.

به محض دریافت تماس با این سامانه و درخواست شهروندان، پس از دریافت نشانی و مشخصات مرحوم، نسبت به اعزام آمبولانس و انتقال متوفی برای انجام تشریفات کفن و دفن، اقدام می‌شود.