راه‌اندازی سامانه 1530سازمان آرامستان شهرداری یزد(خلدبرین)


راه‌اندازی سامانه 1530 سازمان آرامستان شهرداری یزد(خلدبرین)

شماره تلفن ثابت چهار رقمی 1530 برای تسریع در امور متوفیات شهر یزد راه‌اندازی شده است و از 1 آبان 1392 قابل بهره‌برداری می باشد.

هدف از راه‌اندازی این سامانه تسهیل در امور مربوط به اموات و متوفیان شهروندان یزدی می باشد.بازماندگان اموات می‌توانند برای درخواست اعزام آمبولانس‌ برای انتقال اموات و متوفیان به آرامستان و انجام مراحل و تشریفات تغسیل، کفن و دفن، با شماره تلفن چهار رقمی 1530 تماس گرفته و درخواست خود را مطرح کنند.

به محض دریافت تماس با این سامانه و درخواست شهروندان، پس از دریافت نشانی و مشخصات مرحوم، نسبت به اعزام آمبولانس و انتقال متوفی برای انجام تشریفات کفن و دفن، اقدام می‌شود.