دیدار سرپرست سازمان مدیریت آرامستان ها از شهرداری منطقه یک

دیدار سرپرست سازمان مدیریت آرامستان ها از شهرداری منطقه یک


دیدار سرپرست سازمان مدیریت آرامستان ها از شهرداری منطقه یک

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان ها مهندس محمد حسن مرادی در روز سه شنبه مورخ 26 فروردین ماه به اتفاق تنی چند از پرسنل بخش های این سازمان از شهرداری منطقه یک دیدار کرد.

همچنین در این دید و بازدید مهندس مرادی، ریاست دکتر حمید دهقان در شهرداری منطقه یک یزد را تبریک گفت و ضمن آرزوی موفقیت به ایشان هدیه ای اهدا کرد.