دومین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان شهرداری يزد

دومین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان شهرداری يزد


دومین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستان شهرداری يزد

بسم الله الرحمن الرحيم

حسب دعوتنامه شماره 921200141 27/01/92 دومین جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد در روز چهارشنبه مورخ 28/01/92 ساعت 16:30 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.

ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد،پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر به عمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

 

 1- نامه شماره 107-28/01/92 درخصوص واگذاری آرامگاه خانوادگی در زمینهای خارج از وقف مطرح و با توجه به اینکه جهت واگذاری آن سازمان در حال پیگیری می باشد و نقشه و حریم جاده کنار گذر سازمان(جاده کمپوست) تهیه گردیده است و از طرفی با توجه به کاهش چشمگیر درآمد سازمان،مقرر گردید تا نسبت به واگذاری آرامگاه خانوادگی اقدام گردد.

2-    نامه شماره 106-28/01/92 درخصوص افزایش تعرفه های سازمان مطرح که با توجه به افزایش هزینه های سازمان و کاهش درآمد ؛لذا پس از بررسی به شرح لیست پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخصوص ادامه ساخت قبور دوطبقه که به صورت نیمه تمام می باشدموضوع قرارداد شماره
 2428-12/11/90 مطرح و باتوجه به اینکه پیمانکار قبور ذکرشده تا سقف پیمان،کار انجام داده است و با عنایت به اینکه هزینه های مصالح وغیره افزایش یافته است و از طرفی توانائی پیمانکار مجری مود تأیید نمی باشد و کار انجام داده را با مشکلات و سختی به پایان رسانده است مقرر گردید تا ادامه کار براساس برآورد ناظر عمرانی از طریق مناقصه محدود صورت پذیرد.

همچنین مقرر گردید جهت ساخت آرامگاه خانوادگی از طریق پیمانکاری دهقان چناری که قبلاً ساخت آرامگاه ها را انجام میدادند با ترک تشریفات اقدام گردد.ضمناً نامبرده نسبت به ساخت آرامگاه اقدام و پس از فروش آرامگاهها هزینه های ساخت و ساز به نامبرده پرداخت گردد.

جلسه رأس ساعت 18:30 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.

    عليبمان جوكار                                      سید محمد علی المدرسی ی س                               محمدعلی آزادی                      اسماعيل شبانكاره

رئيس هيأت مديره               عضو هيأت مديره                     عضو هيأت مديره         مديرعامل سازمان