درپی‎ ‎سانحه دلخراش تصادف اتوبوس در اتوبان تهران-قم‎...

درپی‎ ‎سانحه دلخراش تصادف اتوبوس در اتوبان تهران-قم‎...


‎سانحه دلخراش تصادف اتوبوس در اتوبان تهران-قم‎...

درپی سانحه دلخراش تصادف اتوبوس در اتوبان تهران-قم  و درگذشت جمعی از همشهریان و هم وطنان عزیزمان،این سازمان با هماهنگی با ستاد بحران یزد طبق بند 3 صورتجلسه شماره 36232-19/06/92، استاندار یزد تعدای از آمبولانسهای خود را به منطقه حادثه دیده اعزام،تا نسبت به انتقال اجساد عزیزان اقدام نمایند.درضمن سرپرست محترم سازمان،جهت پیگیری های لازم درآنجا حضور یافتند.