درباره رئیس

 

نام : محمد حسن مرادی

مدرک :کارشناسی ارشد مدیریت

متولد :1348

سابقه  فعالیت :25 سال

سوابق اجرایی :

- مدیر مجمع خیرین شهرساز

- رئیس اداره زیباسازی شهرداری یزد

- مدیر روابط عمومی شورای شهر یزد

-رئیس اداره روابط عمومی شهرداری یزد

- مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز

-مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار

- مدیر عامل سازمان پایانه های مسافر بری

- رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی