حضور اعضای اتحادیه آرامستانهای کل کشور دریزد

حضور اعضای اتحادیه آرامستانهای کل کشور دریزد


حضور اعضای اتحادیه آرامستانهای کل کشور دریزد

در مراسم بازدید مدیر کل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریهای کشور واعضای هیئت مدیره اتحادیه آرامستانهای کشور در یزد ضمن حضور بر سر آرامگاه سومین شهید محراب و ادای احترام بر سر قبور شهدا  ،از فضای سازمان آرامستان بازدید نمودند

در ادامه این مراسم جلسه هیئت مدیره اتحادیه آرامستانها که با حضور ریاست سازمان آرامستانهای چند استان تشکیل گردید نسبت به رفع مشکلات موجود جهت پرسنل آرامستانها تصمیم گیری شد