تقدیر از پرسنل خدوم سازمان

تقدیر از پرسنل خدوم سازمان


تقدیر از پرسنل خدوم سازمان

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد برادر جانباز حاج سعید عبداللهی عضو شورای سازمان آرامستان های شهرداری یزد به همراه تنی چند از جانبازان دفاع مقدس  ضمن حضور در دفتر مدیر سازمان آرامستان ها از زحمات پرسنل خدوم این سازمان تشکر به عمل آورد.