تقدیر از پرسنل خدوم سازمان

تقدیر از پرسنل خدوم سازمان


تقدیر از پرسنل خدوم سازمان

برادر جانباز حاج سعید عبداللهی عضو شورای سازمان آرامستان های شهرداری یزد به همراه تنی چند از جانبازان دفاع مقدس جمعه مورخ یک فروردین ماه 99 ضمن حضور در دفتر مدیر سازمان آرامستان ها از زحمات پرسنل خدوم این سازمان تشکر به عمل آورد.