تشييع پيكر شهيد سيد رضا میرحسینی در گلزار شهداي خلدبرين

تشييع پيكر شهيد سيد رضا میرحسینی در گلزار شهداي خلدبرينپیکر پاك شهید سید رضا میرحسینی چاهوکی یکی از شهدای یزدی حادثه انفجار ملارد از

مسجد روضه محمدیه (حظیره ) تشییع و در گلزار شهدای خلدبرین يزد به خاک سپرده شد.