تشييع پيكر شهيد سيد رضا میرحسینی در گلزار شهداي خلدبرين


پیکر پاك شهید سید رضا میرحسینی چاهوکی یکی از شهدای یزدی حادثه انفجار ملارد از

مسجد روضه محمدیه (حظیره ) تشییع و در گلزار شهدای خلدبرین يزد به خاک سپرده شد.