تجليل از خادمين آرامستان در پنج شنبه آخر سال-روز آرامستانها

تجليل از خادمين آرامستان در پنج شنبه آخر سال-روز آرامستانها


در آستانه فرا رسيدن سال نو و همزمان با ايام فاطميه در روز پنج شنبه مورخ93/12/28  به عنوان آخرين پنجشبه سال كه از طرف اتحاديه آرامستانها به روز خادمين آرامستان نامگذاري شده است مراسمي با شركت اعضاي محترم هيأت مديره ،مدير كل سياسي امنيتي استانداري يزد،شوراي سازمان و پرسنل خدوم با حضور تني چند از اعضاي محترم شوراي شهر جهت تجليل از خادمين آرامستان در سالن نمازخانه سازمان آرامستان شهرداري  يزد برگزار گرديد.

در اين مراسم پس از قرائت قران مجيد مدير عامل محترم سازمان ضمن خوشامد گويي و آرزوي سالي خوش و توأم با موفقيت خدمت مدعوين خصوصأ اعضاي شوراي شهر از سركار خانم يادگار به عنوان عضو شوراي شهر دعوت نمودند به ايراد سخنراني بپردازند و ايشان نيز ضمن تبريك سال نو و گراميداشت اين روز از زحمات ارزشمند كاركنان و پرسنل اين سازمان تقدير و تشكر نموده و در آخر ضمن سخنراني جناب آقاي حجت الاسلام شيخ عباس زارع رياست محترم شوراي شهر به عنوان حسن ختام از چند تن از پرسنل برگزيده سازمان ضمن اهداي لوح سپاس و ربع سكه بهار آزادي تقدير و تشكر گرديد.