برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي آن با حضور آقاي دكتر دستجردي

برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي آن با حضور آقاي دكتر دستجردي 

بي ترديد اعتياد(Addiction) يكي از بلايايي است كه همه ي انسانها به ويژه جوانان را تهديد مي كند.مثلث «فقر،جهل،و اعتياد»پويائی،بالندگي،نشاط و خلاقيت را از بعضي جوانان گرفته و از آنها انسانهايي بيمار و بي خاصيت ساخته است.افزون بر آن،اعتياد،ناهنجاريهاي روحي و رواني و عوارض جسمي در پي داشته و هزاران انسان را به كام مرگ فرستاده است.اعتياد گذشته از ايجاد اختلافات خانوادگي كه در نهايت به طلاق منجر مي شود،زيان هاي اقتصادي و فرهنگي فراواني را نيز موجب مي شود.
با توجه به اهميت اين موضوع،سازمان بر آن شد تا جهت آشنايي همكاران با حضور آقاي دكتر قاسم دستجردي(استاديار دانشگاه)در زمينه  پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي كلاسهاي آموزشي اي در طي چهار جلسه را برگزار كند به اين اميد كه مثمر ثمر واقع گردد.