بازدید مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

بازدید مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد


بازدید مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

به منظور پیگیری و نظارت بر روند اجرایی پروژه های در حال احداث خلدبرین، مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد و نماینده و ناظر شورا در هیئت مدیره سازمان آرامستان ها، محمد حسن منصوری زاده قائم مقام معاونت خدمات شهری، یدا... سلیمیان سرپرست مدیریت بحران شهرداری یزد و محمد حسن مرادی رئیس این سازمان از نزدیک روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی را مورد بررسی قرار دادند و همچنین از پرسنل خدوم سازمان آرامستان که در وضعیت بحرانی کشور در حال خدمت رسانی به مردم شریف یزد می باشند تقدیر و تشکر بعمل آوردند.